Családjog

A gyermekkel való kapcsolattartás

Korábbi cikkünkben azzal foglalkoztunk, vajon mi lesz annak a vagyonnak a sorsa, amelyet férj és feleség közösen szereznek, hogyan osztozkodhatnak a házasság megkötése előtt, vagy a házasság fennállása alatt. Előbb vagy utóbb az egykori szerelmesek úgyis meg fognak egyezni, hogy kié legyen a közösen lakott lakás, vagy a nagypapa arany zsebórája.

Ennél sokkal kényesebb kérdés azonban, hogy a gyermekkel mi történik a házasság felbontása után. Rajta nem lehet osztozkodni a bíróságon.

A két szülőtől ebben az esetben nagyon szoros együttműködési és tájékoztatási kötelezettséget követel meg a jogszabály. A gyermeknek joga van ahhoz, hogy a különélő szülőjével személyes és közvetlen kapcsolatot tartson fenn, míg annak a szülőnek, akivel a gyermek él, kötelessége biztosítani, hogy a kapcsolattartás zavartalan legyen.

A kapcsolattartás kérdésében elsősorban a szülők megállapodása az irányadó. Tehát a szülők házassági vagy szülői felügyelet rendezése iránti perben egyezséget köthetnek. Ha erre nincs lehetőség akkor erről a bíróság fog dönteni.

A gyámhatóság dönt a kapcsolattartásról, ha nincsen folyamatban sem házassági sem pedig szülői felügyelet rendezése iránti per. A gyámhatóság dönt akkor is, ha született bíróság előtt megállapodás a kapcsolattartásról azonban a határozat jogerőre emelkedésétől számított 2 év már eltelt és valamelyik szülő kéri a kapcsolattartás megváltoztatását.

A kapcsolattartásról szóló határozatban, melyet a bíróság vagy a gyámhatóság hoz meg, rendelkezni kell a kapcsolattartás gyakoriságáról, időtartamáról, folyamatos vagy időszakos voltáról, arról, hogy felügyelt kapcsolattartásra kerül-e sor, továbbá a gyermek átadásának és visszaadásának helyéről, idejéről és módjáról, a kapcsolattartás elmaradására vonatkozó értesítési kötelezettségről és az elmaradt kapcsolattartás pótlásáról. Tehát napra, órára pontosan le kell írni, hogy a gyermeket a különélő szülő mikor viszi el, mikor hozza vissza.

A kapcsolattartás tartalmát illetően fontos elmondani, hogy a kapcsolattartásra jogosult szülő a gyermekkel személyesen találkozhat, meglátogathatja őt az otthonában. Általában a szülő el is viheti a gyermeket a lakóhelyéről, meghatározott rendszerességgel, meghatározott időtartamra. Fontos eleme ennek a kapcsolattartásnak az is, hogy a különélő szülő a gyermekkel időszakonként, huzamosabb ideig együtt legyen.

Nyilvánvalóan ha a különélő szülő elviszi a gyermeket, az bizonyos költségekkel jár. (Állatkerti, múzeumi belépő stb.) Ezeket a költségeket főszabály szerint a kapcsolattartó szülőnek kell állnia. Azonban a bíróság vagy a gyámhatóság ettől eltérően is rendelkezhet, ha például az egyik szülő jelentősen jobb anyagi körülmények között él.

A szülők közötti személyes ellentétek miatti feszültség azonban sokszor a gyerekeken csattan. Hiszen ha anya mérges apára valamiért, gondol egyet és nem engedi, hogy apa elvigye fagyizni vagy állatkertbe a gyereket, noha lehet, hogy a gyerek már izgatottan várja a hétvégét. A szülők bele sem gondolnak ilyenkor abba, hogy ez a számukra egyszerű kis bosszú, a gyermek lelkében hogy csapódik le. Ilyen esetet a különélő szülő elnézhet egyszer, kétszer, ha nagyon türelmes talán háromszor is, de mit tehet akkor ha ez hosszabb ideje így működik?

A kapcsolattartást rögzítő bírósági vagy gyámhatósági határozat végrehajtása iránti intézkedés megtételét kezdeményezheti a gyámhatóságnál. Ez minden esetben kérelemre indul. A kérelmet vagy a kapcsolattartásra jogosult, vagy a kapcsolattartásra kötelezett fél terjesztheti elő. Ezt az alapul szolgáló ok bekövetkeztétől számított 30 napon belül kell benyújtani. Ha a felek időközben megoldást találtak, a kérelem visszavonható. A gyámhatóság végzésben rendeli el a végrehajtást, ha a tényállás tisztázása során megállapítja valamelyik vagy akár mindkét fél részéről az önhibát. A végzésben felhívja a mulasztó felet, hogy a végzés kézhezvételét követően esedékes kapcsolattartásnak már a határozat szerinti időpontban és módon tegyen eleget, illetve hagyjon fel a gyermeknek a másik fél ellen történő nevelésével.

A gyámhatóság bírságot is kiszabhat, sőt indokolt esetben védelembe is veheti a gyermeket, ha a kapcsolattartás gyakorlása konfliktusokkal jár vagy folyamatos akadályokba ütközik.

Amennyiben a végrehajtási intézkedés ellenére sem tesz eleget a szülő a határozatban foglaltaknak, a gyámhivatal pert indíthat a szülői felügyeleti jog rendezése vagy a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése iránt, ha az a kiskorú gyermek érdekében áll és azt a szülő vagy harmadik személy kéri. Másik lehetősége a gyámhivatalnak, hogy feljelentést tesz kiskorú veszélyeztetése vagy kiskorúval való kapcsolattartás akadályoztatása miatt.99dd07b3ee06721648179ecbc3ef8267

Nemcsak az előzőekben felsorolt „enyhe” következményei lehetnek tehát annak, ha a szülő nem engedi, hogy a gyerek találkozzon a másik szülővel. Ugyanis ha hatósági határozat alapján nála elhelyezett kiskorú és a kiskorúval kapcsolattartásra jogosult személy közötti kapcsolat kialakítását vagy fenntartását a kapcsolattartás kikényszerítése érdekében alkalmazott bírság kiszabását követően is önhibájából akadályozza, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A fentieken felül annak a szülőnek, aki a kapcsolattartást akadályozza, kártérítési felelőssége is fennáll. Ebbe a feleslegesen felmerült kiadásokat (utazási költség, megszervezett program költsége stb.) vagyoni és nem vagyoni jellegű károkat is bele kell érteni, melyek megtérítéséről a bíróság határoz.

Nem csak a fenti szankciók miatt, hanem a saját gyermekünk érdekében javasolt betartani a határozatban foglaltakat.

Kérdezzen szakértőinktől!

1 reply »

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.