Author Archives

kdpawnee

Munkajogi igényérvényesítés – A fizetési felszólítás

Ha valakinek tartoznak, elsősorban békés úton igyekszik behajtani követelését, így kezdetnek küld egy felszólító levelet az adósnak. A fizetési felszólításnak egy munkaügyi vitában azonban speciális joghatásai vannak. Nézzük először, hogy milyen estben lehet peren kívül érvényesíteni a jogokat és kik tehetik ezt meg. A fizetési felszólítást a munkáltató […]

A felmondás II. rész

Ahogy azt ígértük, mai cikkünkben azzal foglalkozunk, hogy mik lehetnek a felmondás okai határozatlan illetve határozott idejű szerződésnél. Határozatlan idejű szerződésnél, a felmondás indokai (ezek az alap esetek) az alábbiak lehetnek: 1. munkaviszonnyal kapcsolatos magatartás 2. munkavállaló képességeivel összefüggő indok 3. munkáltató működési körébe tartozó ok Vannak speciális […]

A felmondás I. rész

A munkaviszony megszűnhet, illetőleg megszüntethető. Az alábbi cikkünkben a megszüntetés leggyakoribb esetével a felmondással foglalkozunk. A régi Munka Törvénykönyve ezt rendes felmondásnak nevezte. A felmondás egy egyoldalú jognyilatkozat, melyet közölni kell, az a közléssel válik hatályossá. A közlés után egyoldalúan visszavonni nem lehet, viszont a felek közösen megállapodhatnak […]

Fizetési meghagyás II. rész-Kötelezetti oldal

Korábbi cikkünkben azt vizsgáltuk, mit kell tennie a jogosultnak, ahhoz, hogy követelését fizetési meghagyásos eljárás útján érvényesíteni tudja. Nézzük meg a másik oldalt is! Mi a helyzet ha én tartozom? Amennyiben a jogosult benyújtotta a fizetési meghagyást a kötelezett ellen, minden szükséges adatot megadott, és lerótta az eljárási […]

Fizetési meghagyás I. rész – Jogosulti oldal

Alábbi cikkünkben, a sokakat érintő nemperes eljárással, a fizetési meghagyásos eljárással foglalkozunk. Először jogosulti szempontból vizsgáljuk meg az eljárást, tehát mit kell tennie annak, akinek tartoznak. 2009 óta fizetési meghagyásos eljárást a közjegyzőknél, erre rendszeresített űrlapon kell kezdeményezni. Fizetési meghagyást akkor kezdeményezhetünk, ha lejárt és pénz fizetésére irányuló […]

A gyermekkel való kapcsolattartás

Korábbi cikkünkben azzal foglalkoztunk, vajon mi lesz annak a vagyonnak a sorsa, amelyet férj és feleség közösen szereznek, hogyan osztozkodhatnak a házasság megkötése előtt, vagy a házasság fennállása alatt. Előbb vagy utóbb az egykori szerelmesek úgyis meg fognak egyezni, hogy kié legyen a közösen lakott lakás, vagy a […]