Devizahitelek

Az elszámolás felülvizsgálata [II. rész]

Cikksorozatunk előző részében a fogyasztói kölcsönszerződések tisztességtelen kikötései (árfolyamrés, egyoldalú kamatemelések) kapcsán a bankok számára jogszabályban előírt elszámolással kapcsolatos felülvizsgálati eljárás első lépcsőjét, a panaszeljárást mutattuk be. Mai cikkünkben a felülvizsgálat következő lépcsőfokával, a Magyar Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület eljárásával foglalkozunk.

Az elszámolás helyességének megállapítása sok időt és türelmet igényel

Az elszámolás helyességének megállapítása sok időt és türelmet igényel

Fontos kiemelni, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület elszámolás felülvizsgálatával kapcsolatos eljárásának minden esetben előfeltétele a pénzügyi intézménynél (banknál) emelt panasz és annak a bank általi elutasítása.

A panasz elutasítása esetén a fogyasztónak – ha a panaszban foglaltakat továbbra is fenntartja – a bank álláspontjának kézbesítésétől számított 30 napon belül van lehetősége a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezni. Akadályoztatás esetén a határidő az akadály megszűnésétől számított 30 nap, azonban ebben az esetben sincsen helye eljárás indításának a bank álláspontjának kézbesítéstől számított 6 hónapon túl. Erre a bank panaszválaszában köteles felhívni a fogyasztó figyelmét, és köteles tájékoztatni a fogyasztót a Pénzügyi Békéltető Testület levelezési címéről.

A Pénzügyi Békéltető Testület eljárása ingyenes, de az eljárással kapcsolatban esetlegesen felmerült fogyasztói költségek megtérítésére nincs mód.

A Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának kezdeményezésekor a fogyasztónak mindenképpen határozott kérelmet kell előterjesztenie, azaz a fogyasztónak pontosan meg kell jelölnie, hogy milyen céllal indította az eljárást. A fogyasztó kérelmében kérheti , hogy a Pénzügyi Békéltető Testület állapítsa meg, hogy

  1. az elszámolás az általa megjelölt helytelen adatot, illetve számítási hibát tartalmazza, és állapítsa meg a helyes elszámolást, továbbá kötelezze a pénzügyi intézményt annak végrehajtására vagy
  2. a panasz nem volt elkésett és így a panasz elutasításának nem volt helye, ezért a pénzügyi intézmény a panaszeljárás keretében a panasszal érdemben köteles foglalkozni és a panaszeljárást az arra irányadó szabályok szerint lefolytatni vagy
  3. a pénzügyi intézménynek vele szemben az elszámolási kötelezettsége az elszámolást szabályozó jogszabályok szerint fennáll, és kötelezze az elszámolásra.

A fentieken túl egyéb célból a Pénzügyi Békéltető Testület eljárása az elszámolás felülvizsgálata körében nem kezdeményezhető.

A fogyasztó kérelme nem lehet túlzottan általános, nem irányulhat általában véve az elszámolás felülvizsgálatára. A fogyasztónak a kérelmében a fenti felsorolásban szereplő kérelmek előterjesztésekor be kell mutatnia

  1. a helytelen adatot, illetve számítási hibát és annak okát is, vagy
  2. annak indokát, hogy a panasz miért nem volt elkésett, vagy
  3. annak indokát, hogy a pénzügyi intézménynek vele szemben az elszámolási kötelezettsége az elszámolást szabályozó jogszabályok szerint miért áll fenn.

A kérelem az erre rendszeresített és kötelezően alkalmazandó nyomtatványon, a benne foglalt állítások igazolása érdekében mellékelt okiratokkal együtt nyújtható be a kormányablakoknál vagy közvetlenül a Pénzügyi Békéltető Testülethez.

Ha a fogyasztó nem a kötelezően alkalmazandó nyomtatványon terjeszti elő kérelmét, a Pénzügyi Békéltető Testület hiánypótlás keretében felhívja a kérelmezőt a nyomtatvány használatára.

A Pénzügyi Békéltető Testület eljárását 90 napon belül köteles befejezni. Ez a határidő a hiánytalan kérelem beérkezésétől kezdődik, így értelemszerűen abba a hiánypótlás időtartama nem számít bele.

A Pénzügyi Békéltető Testület a fogyasztó kérelmét írásbeli eljárás lefolytatásával bírálja el. A Pénzügyi Békéltető Testület határozata – ellentétben a Testület azon eljárásában hozott határozatokkal, amelyeket nem az elszámolás felülvizsgálata körében hozott – az érintett pénzügyi intézményt akkor is kötelezi, ha az előzetesen nem vetette alá magát a Pénzügyi Békéltető Testület határozatának.

A Pénzügyi Békéltető Testület határozatával szemben bírósági úton jogorvoslatnak van helye. A fogyasztó vagy a pénzügyi intézmény a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását követően nemperes eljárásban a döntés megváltoztatását kérheti. Az eljárás kezdeményezésére a fogyasztónak 30 nap áll rendelkezésére. A jogorvoslatot kezdeményező kérelmeket a Pénzügyi Békéltető Testülethez kell benyújtani, de az adott ügyben illetékes bíróságnak kell címezni.

Fontos, hogy a bírósági eljárásban a fogyasztó új körülményre már nem hivatkozhat, csak olyanra, amelyet a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásában is felhozott. Erre való tekintettel különösen lényeges, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának kezdeményezéskor, illetve az eljárás során a fogyasztó a lehető legnagyobb alapossággal, a legnagyobb körültekintéssel járjon el és az elszámolással kapcsolatban a pénzintézet által elkövetett minden hibát már a Testület eljárásban hozzon fel.

A kérelmek benyújtásához alkalmazandó nyomtatványok elérhetők a pénzügyi intézmények ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben vagy kérhetők a Pénzügyi Békéltető Testülettől (levélcím: 1539 Budapest BKKP Pf.: 670; Telefon: +36-1 489-9700), illetve letölthetők az elszámolásra kötelezett pénzügyi szolgáltatók, valamint a Magyar Nemzeti Bank (http://mnb.hu) és a Pénzügyi Békéltető Testület honlapjáról (http://penzugyibekeltetotestulet.hu) is.

Amennyiben kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal.

2 replies »

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.